Waking up Cymru’s rebellious spirit – Annibyniaeth!

A collaboration between Yes Caerdydd and Barefoot Rascal Day, #IndyFest is set to be our capital’s first festival of independence to celebrate its diversity and resilience and explore ways to be more independent as individuals, communities and as a country.

On 16th September, 3 venues on Womanby Street will play host to the festival – The Moon and Castle Emporium during the day, followed by a gig in Clwb Ifor Bach in the evening.

‘Gadael Tir’ forms the heart of the festival – a show that tells the story of land rights and protest in Wales, wrapped around it will be other explorations of rebellion and independence through poetry, song, drama, workshops and talks, as well as comedy from ‘Stand Up for Wales’,  and book launches from Catrin Dafydd and Mike Jenkins.

There will also be activities for children and an opportunity to get involved with practical workshops, or just sit back and enjoy the entertainment.

More Info:
E-mail Twitter Facebook


Tickets | Lineup | Location | Under 18 | Volunteer | Sponsor


Gŵyl undydd i ddathlu ysbryd gwrthryfelgar Cymru

Drwy gydweithrediad rhwng Yes Caerdydd a Diwrnod Cnafon Troednoeth, #IndyFest fydd Gŵyl Annibyniaeth gyntaf ein prifddinas.  Y weledigaeth tu ôl i’r ŵyl yw i weithredu ysbryd gwrthryfelgar Cymru, dathlu ei hamrywiaeth ac archwilio sut y gallwn fod yn fwy annibynnol fel pobl, fel cymunedau ac fel cenedl.

Tair safle ar Stryd Womanby fydd yn gartre’ i’r ŵyl ar ddydd Sadwrn, Medi’r 16eg: The Moon a Castle Emporium yn ystod y dydd ac, i ddilyn, gig yng Nghlwb Ifor Bach gyda’r hwyr.

Wrth galon yr ŵyl mae ‘Gadael Tir’, sioe sy’n adrodd stori hawliau tir a phrotest yng Nghymru. Mi fydd IndyFest yn archwilio themâu sydd ynghlwm ag annibyniaeth drwy farddoniaeth, cân, drama, gweithdai a sgyrsiau yn ogystal â chomedi Stand Up for Wales’, a lansio llyfrau gan Catrin Dafydd a Mike jenkins.

Bydd hefyd gweithgareddau ar gyfer plant a chyfle i gymryd rhan mewn gweithdai ymarferol neu gallwch eistedd yn ôl a mwynhau’r adloniant.

Mwy o wybodaeth:
E-bost Twitter Facebook


Tocynnau | Artistiaid | Lleoliad | Dan 18 | Gwirfoddoli | Noddi