Children of all ages are welcome at #IndyFest! Children will have an opportunity between 12pm and 4pm on Womanby Street to:

 • create badges
 • create currency out of clay
 • face painting
 • Origamy with Catrin Doyle
 • create #IndyBunting with fabric pens
 • And lots more!

The above activities will be free for children with ticket holding adults but there will be a small charge otherwise. All activities will be dependent on the weather.

Click here to read our Under 18s policy.


Mae croeso mawr i blant bach a mawr yn #IndyFest! Mi fydd cyfle rhwng 12pm- 4pm ar Stryd Womanby i:

 • greu bathodynau
 • greu arian cyfred allan o glai
 • beintio wynebau
 • origamy gyda Catrin Doyle
 • greu #IndyBunting gyda fabric pens
 • A lot mwy!

Mi fydd y gweithgareddau uchod am ddim i blant os oes gan rieni / gofalwyr docyn i’r ŵyl ond bydd ffi bach iawn fel arall. Bydd yr holl weithgareddau yn ddibynnol ar y tywydd.

Pwyswch i ddarllen ein polisi Dan 18.