Adwaith have always existed. They have been there since the sixties, through Roxy’s filthy glitter, and within the glorious chaos of punk and its post-punk offspring. Now the relevant stars have aligned, Adwaith have been made physical in the form of Gwenllian Anthony (Bass, Mandolin), Hollie Singer (Vocals, Guitar) and Heledd Owen (Drums).

Mae Adwaith wedi bodoli erioed. Maen nhw wedi bod yno ers y chwedegau, yn llwch llachar Roxy ac yn anhrefn fendigedig pync a’r cynnyrch a ddaeth yn ei sgil. Gan fod y sêr cywir wedi dod at eu gilydd, mae Adwaith wedi ymffurfio’n gorfforol ar ffurf Gwenllian Anthony (Gitâr fas, Mandolin), Hollie Singer (Llais, Gitâr) a Heledd Owen (Drymiau).