There’s a quiet, lonesome grandeur that sets his music apart, a troubadour in direct lineage to Meic Stevens’ more reflective moments, Nick Drake at his most unadorned, and the solo recordings of Richard James. Hailing from Cardiff, via Carmarthen and London, and performing in both his native Welsh and English, Aled draws his influences from a childhood spent in rural Wales and his experience of love and life in the capital.

Mae mawredd distaw ac unigryw yn perthyn i’w gerddoriaeth, trwbadŵr sy’n disgyn yn uniongyrchol o eiliadau mwy myfyriol Meic Stevens, Nick Drake ar ei fwyaf moel, a recordiadau unigol Richard James. Yn ôl Aled, sy’n hanu o Gaerdydd, drwy Gaerfyrddin a Llundain, ac sy’n perfformio yn ei famiaith ac yn Saesneg, mae plentyndod a dreuliwyd yng nghefn gwlad Cymru a’i brofiad o gariad a bywyd yn y brifddinas yn dylanwadu ar ei gerddoriaeth.