ARGRPH exist in the gloaming – the space between night and day. Through sunshine ambience with twilight lyrical themes, ARGRPH create a soundtrack to dreams we lost in youth. Starting off under a blanket of mystery, the music of ARGRPH could not remain hidden. After the inevitable gig offers came in, the band galvanised around Emyr Sion Taylor’s distinctive, surf imbued delicate melodies. Created out of a sense of isolation and with the stirring tide of Aberystwyth beach as a canvas for inspiration, Emyr painfully dug into his own psyche and wrote bruising and honest songs that are at once beautiful yet also unsettling.

Mae ARGRPH yn bodoli yn y cyfnos – y lle hwnnw rhwng nos a dydd. Mae ARGRPH yn cwmpasu blas yr heulwen a themâu telynegol y cyfnos er mwyn creu sain i gyd-fynd â’r breuddwydion a gollwyd gennym yn ein hieuenctid. Fe ddechreuon nhw dan gysgod dirgelwch ond ni allai cerddoriaeth ARGRPH aros yn gudd. Ar ôl y cynigion anochel am gigs fe roddwyd gwedd derfynol i’r band o amgylch Emyr Sion Taylor gyda melodïau syrff, teimladwy. Ymdeimlad o fod wedi’i ynysu sydd wrth wraidd y band, a’r ysbrydoliaeth yw glan môr Aberystwyth. Mae Emyr wedi edrych yn boenus o ddwfn i’w enaid i greu caneuon gonest sy’n brydferth ond hefyd yn cynhyrfu.