Digwyddiadau llenyddol yng Nghaerdydd yw Bragdy’r Beirdd. Sefydlwyd yn 2011 gan dri bardd sef Catrin Dafydd, Osian Rhys Jones a Rhys Iorwerth. Nod Bragdy’r Beirdd yw gwneud gwaith beirdd mor hygyrch â phosib i drwch poblogaeth y ddinas. Trwy gael cynulleidfa dda sydd yn wirioneddol frwd, ac yn ei mwynhau, mae’r trefnwyr a’r perfformwyr hwythau yn ysu i gael cymryd rhan yn y digwyddiadau.

Sesiwn #IndyFest yn cynnwys: Osian Rhys Jones, Catrin Dafydd, Gruffudd Owen, Owain Rhys ac Aron Pritchard.

Bragdy’r Beirdd host Welsh language literary events in Cardiff. Bragdy’r Beirdd was founded in 2011 by three poets Catrin Dafydd, Osian Rhys Jones and Rhys Iorwerth.