Dychmygwch pa olwg fydd ar Gymru yn y dyfodol. Cyflwynâi #Indyfest 2017 prosiect celf
rhyngweithiol- Cymru Can Mlynedd- gyda’r artist Catrin Doyle. Dy’n ni’n eich gwahodd i
drafodaeth amdan beth rydym ni eisiau ar gyfer ein dyfodol ni ac i’r cenhedlaeth nesaf, a sut
fydd hynny’n dod yn realiti. Dewch i gyfrannu eich syniadau, breuddwydion a’ch ffantasiau
eithaf er mwyn inni creu gweledigaeth cydweithredol o Gymru’r dyfodol.

What, in your wildest dreams, will Wales look like in the future? A Hundred Years Hence is a
collaborative arts project hosted by #Indyfest 2017 with the artist Catrin Doyle, inviting you
to a conversation about what we want for our future and the future of our children, and to
imagine how this could become a reality. Come and contribute your ideas- however crazy
and outlandish- to collectively visualise a future for Wales.