In a studio in the capital, Cian Ciarán, known for twenty, ground-breaking years as the keyboard player and production master in the Super Furry Animals, begins to sense that now is a breakthrough moment for people to rise to their feet and say: enough is enough.


Mewn stiwdio yn y brifddinas, mae Cian Ciarán, sy’n adnabyddus am ugain o flynyddoedd arloesol fel chwaraewr allweddellau a dewin cynhyrchu y Super Furry Animals, yn dechrau synhwyro ei bod hi bellach yn amser i bobl godi ar eu traed a dweud : digon yw digon.