Dan has been performing as a stand up since 2005, and has won several awards, including the Welsh Unsigned Stand Up Award 2010. He is a familiar face in Wales and further afield, and is one of the top bilingual comedians Wales boasts. In 2011, Dan was chosen to support Russell Kane on the tour of his Perrier Award winning show, ‘Smokescreens and Castles’. Dan has also worked extensively in Welsh and English television.

Fe fu Dan yn perfformio stand-yp ers 2005, gan ennill sawl gwobr, gan gynnwys gwobr WUSA (Welsh Unsigned Stand-up Award) yn 2010. Mae e’n wyneb cyfarwydd yng Nghymru a thu hwnt, ac yn un o’r prif ddigrifwyr dwyieithog sydd gennym yma yng Nghymru. Yn 2011, cafodd Dan ei ddewis i gefnogi Russell Kane ar ei daith ar gyfer y sioe ‘Smokescreens and Castles’, oedd wedi ennill gwobr Perrier. Mae Dan hefyd wedi gweithio’n helaeth yn y byd teledu Cymraeg a Saesneg.