Elan Evans is a DJ and radio presenter from Cardiff. When she’s not DJing and presenting radio programmes on Radio Cymru she arranges TWRW gigs in Clwb Ifor Bach. Come to dance wildly to the best music in Wales!


Mae Elan Evans yn DJ ac yn gyflwynydd radio o Gaerdydd. Pan dyw hi ddim yn DJio ac yn cyflwyno rhagleni ar Radio Cymru, mae’n trefnu gigs TWRW yn Clwb Ifor Bach. Dewch i ddawnsio gwirion i’r gerddoriaeth orau yng Nghymru!