Gwilym and Owen - The performers of Gadael Tir
Visit Website
Schedule/Amserlen: 18:00, Castle Emporium (Dwyieithog/Bilingual)

Gadael Tir is a show that tells the story of land rights and protest in Wales. It follows the trials and tribulations of the common folk who strove to build the nation from the ground up. Gadael Tir tells their story through sing-along choruses of traditional songs; heart wrenching tales of desperation and perseverance; cross-dressing, axe wielding farmers; radical preachers, land workers and unions, all encompassed by a thousand years of history squeezed into one performance. More info at gwilmor.com/gadael-tir-2/

Mae Gadael Tir yn sioe sy’n adrodd hanes hawliau tir a gwrthdystio yng Nghymru. Mae’n dilyn hynt a helynt y werin a’u hymdrechion parhaol dros fywyd gwell. Ceir yr hanes ar ffurf hen faledi, straeon dirdynnol o anobaith a dyfalbarhad, ffermwyr mewn gwisgoedd merched yn ymosod â bwyelli, pregethwyr radical, gweithwyr tir ac undebau; mil o flynyddoedd o hanes wedi ei wasgu i mewn i un perfformiad. Mwy o wybodaeth ar gwilmor.com/gadael-tir-2/