Since moving from Aberystwyth to Cardiff, Garin Fitter has supported a number of signed acts and has gathered interest from established names in the music industry. Garin is a singer-songwriter, and has appeared on TV and radio to discuss his music.

Ar ôl symud o Aberystwyth i Gaerdydd, mae Garin Fitter wedi cefnogi nifer o artistiaid adnabyddus a denu diddordeb gan nifer yn y diwydiant cerddoriaeth. Mae Garin yn ganwr ac yn gyfansoddwr, ac mae wedi ymddangos ar y teledu ac ar y radio i sgwrsio am ei gerddoriaeth.