Cardiff launch of the new booklet by YesCymru, “Independence in your poket”.

Iestyn ap Rhobert, Yes Cymru Chair will give the background of the booklet & Fflur Elin, Yes Cymru Policy Officer will give an overview of the main themes of the booklet. There will be an opportunity at the end to ask questions.

“We do not claim to have all of the answers, but this booklet offers an important, positive starting point for future discussion. We hope YesCymru can fundamentally change the tone and content of the debate.”

Simultaneous translation available.


Lansiad Caerdydd o lyfryn newydd YesCymru, “Annibyniaeth yn dy Boced”.

Bydd Iestyn ap Rhobert, Cadeirydd Yes Cymru yn rhoi cefndir y llyfryn a bydd Fflur Elin, Swyddog Polisi YesCymru yn rhoi trosolwg o brif themâu’r llyfryn. Bydd cyfle ar y diwedd i ofyn cwestiynau. Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael.

“Ni allwn honni fod gennym yr holl atebion, ond mae’r llyfryn hwn yn cynnig sail cychwynnol pwysig a chadarnhaol ar gyfer trafodaeth. Ein gobaith yw y bydd YesCymru yn gallu newid holl naws a chynnwys y drafodaeth honno yn sylfaenol.”

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael.