Annibyniaeth
Image by Amelia Johnstone
Follow on Facebook
Schedule/Amserlen: 15:45, Castle Emporium (Saesneg/English)
What does independence mean for women today?

Attendees at this workshop, co-ordinated by Cardiff Sisters of Solidarity, will discuss the following questions in a fun and interactive way

  • What does the concept of Independence mean?
  • How has it changed?
  • What can we learn from past experiences?

Beth yw ystyr annibyniaeth i fenywod heddiw?

Bydd y gweithdy hyn, wedi’i gydlynu gan Sisters Solidarity Caerdydd, yn trafod y cwestiynau canlynol mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol

  • Beth mae Annibyniaeth yn ei olygu fel cysyniad?
  • Sut mae wedi newid?
  • Beth allwn ni ddysgu o brofiadau blaenorol?