Schedule/Amserlen: 13:00, Castle Emporium (Dwyieithog/Bilingual)

Hoffech chi wybod sut mae recordio trac sy’n hybu achos da? Oes gennych chi rhywbeth i ddweud am fyw yng Nghymru neu am annibyniaeth drwy gerddoriaeth?

Bydd y gweithdy yn trafod sut gall artistiaid ifanc a phrofiadol ardal Caerdydd ddod ynghyd i recordio albym fer o ganeuon am annibynniaeth. Gyda dim mwy na chyfrifiadur cartref a chopi o feddalwedd rhad-ac-am-ddim gallwch chithe fod yn rhan o’r prosiect i godi ymwybyddiaeth ynglŷn ag annibyniaeth i Gymru.

Dewch â’ch hoff offeryn, syniadau, dyfyniadau neu eiriau, ac yn fwy pwysig na dim, eich llais annibynnol eich hun. Bydd #IndyFest yn chwilio am noddwr i recordio a rhyddhau’r traciau yma cyn diwedd y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth ebostiwch wyn@dailingual.eu.


Would you like to know how to put the spirit of #IndyFest on record? Have you got something to say about living in Wales that could promote our story to a wider audience?

The workshop will discuss how young and experienced artists in and around Cardiff can come together to record a short album of songs for independence. With no more than a home PC an free-to-air software ‘you too’ can be a politically charged music maker that’s going indy!

So bring your favoured instrument, your notes – be they musical or of the written variety – and not forgetting of course your independent voice, ideas and mind… IndyFest will be looking for sponsors to support the project and release the tracks before the end of the year. Get in touch for more info – wyn@dailingual.eu.