Schedule/Amserlen: 12:00, The Moon (Dwyieithog/Bilingual)

The British media will never give our national movement fair and balanced coverage. The independence movement needs to develop its own media. How can we do this? What can you do to help? Come along for a discussion and proactive meeting. We’re looking for answers and what can be done not complaining about what is currently happening. Bring your smartphone!

This will be a bilingual workshop with simultaneous translation available.


Ni fydd y cyfryngau Prydeinig byth yn rhoi sylw teg a chytbwys i’n mudiad cenedlaethol. Mae angen i’r mudiad annibyniaeth ddatblygu ein cyfryngau ein hun. Sut allwn ni wneud hyn? Beth allwch chi ei wneud i helpu? Dewch draw i gael trafodaeth a chyfarfod rhagweithiol. Rydym yn chwilio am atebion a beth ellir ei wneud nid cwyno am yr hyn sy’n digwydd a’r hyn o bryd. Dewch â’ch ffôn symudol!

Bydd hon yn weithdy ddwyieithog gyda chyfieithu ar y pryd ar gael.