Los Blancos are the embodiment of the quiet confidence that underpins the Alt/Pop scene growing rapidly in Carmarthenshire. There is no compromise to Los Blancos’s sound, they are unashamedly creatively open, with songs bursting with the drunken passion and abandonment of The Replacements and Mac Demaco’s playful joy – the joy of creating within the four walls of the rehearsal space. ​ Los Blancos are a band bonded in friendship, Gwyn, Dewi, Emyr and Osian have known each other since school days.

Mae Los Blancos yn ymgorfforiad o’r hyder tawel sy’n tanlinellu’r diwylliant Alt/Pop sy’n tyfu’n gyflym yn Sir Gaerfyrddin. Does dim cyfaddawd yn sain Los Blancos, maent yn greadigol agored ac yn llawn hyder, gyda chaneuon sy’n byrlymu o nwyd meddwol, afradlon The Replacements a llawenydd chwareus Mac Demaco – y llawenydd a ddaw yn sgil creu o fewn pedair wal yr ystafell ymarfer. ​ Mae cyfeillgarwch yn uno band Los Blancos am fod Gwyn, Dewi, Emyr ac Osian yn adnabod ei gilydd oddi ar ddyddiau ysgol.