Nathan’s observations are based on Welsh characters and the many accents of Wales, sleep meditation plus stories about his typical Welsh family and their random outbursts – this is one (angry) act not to be missed.

Mae comedi sylwgar Nathan yn seiliedig ar gymeriadau Cymreig ac amryw acenion Cymru, dulliau myfyrio wrth gysgu a straeon am ei deulu Cymreig a’u dadleuon ffrwydrol randym – dyma act (crac) na ddylech ei golli.