Sarah is a comedy writer and has been doing stand-up since 2015. In that time, she has become an established MC, as well as developing comedy shows for TV and radio, and has performed on S4C, as well as co-presenting on BBC Radio Cymru Mwy, Radio Wales and Made In Cardiff.

Funny, excitable and engaging, her comedy is a combination of sharp observations, skewed logic and boundless enthusiasm. She has performed throughout Wales, including Machynlleth Comedy Festival, the Glee Club, Buffalo Comedy, and further afield, including being resident MC at Bubble Comedy’s New Material Night at the Grain Barge in Bristol. She reached the final of the Welsh Unsigned Stand-up Award in 2016.


Mae Sarah yn ysgrifennu comedi ac wedi bod yn perfformio fel digrifwr ers 2015. Ers hynny mae hi wedi dod yn MC profiadol, ac wedi datblygu rhaglenni comedi ar gyfer y byd teledu a radio. Mae hi wedi perfformio’i chomedi ar S4C, ac wedi cyd-gyflwyno ar BBC Radio Cymru Mwy, Radio Wales a Made In Cardiff.

Yn ddoniol, byrlymus a hoffus, mae ei chomedi’n gyfuniad o sylwadau sylwgar, rhesymeg ar sgiw a brwdfrydedd di-ben-draw. Mae hi wedi perfformio ledled Cymru, gan gynnwys Gŵyl Gomedi Machynlleth, clwb y Glee, clwb Buffalo a thu hwnt, gan gynnwys bod yn MC preswyl noson ar gyfer deunydd newydd Bubble Comedy yn y Grain Barge ym Mryste. Cyrhaeddodd hi rownd derfynol y Welsh Unsigned Stand-up Award yn 2016.