Schedule/Amserlen: 16:45, Castle Emporium (Saesneg/English)

TALK “Socialist Independence”

Dr. Dan Evans is a political sociologist and Dr. Huw Williams is a political philosopher and they are both at Cardiff University, with the Wales Institute of Social and Economic Research, Data and Methods & the Coleg Cymraeg respectively.

They will first of all offer their differing views on the current political situation in Wales within the broader, international context, before airing their thoughts on the ideal of an independent, socialist Wales and the path to its achievement.


SGWRS “Annibyniaeth Sosialaidd”

Mae Dr. Dan Evans yn gymdeithasegwr gwleidyddol ac mae Dr. Huw Williams yn athronydd gwleidyddol ac mae’r ddau ym Mhrifysgol Caerdydd gyda Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru a’r Coleg Cymraeg.

Byddant yn gyntaf yn cynnig eu barn wahanol ar y sefyllfa wleidyddol gyfredol yng Nghymru o fewn y cyd-destun rhyngwladol ehangach, cyn siarad am y ddelfryd o Gymru annibynnol sosialaidd a’r ffordd o’i gyflawni.