Since bursting onto the Welsh comedy circuit in November 2015 Steffan Evans has performed at many levels. From open mic nights to open spots on professional bills. A humble Welsh man with a self deprecating charm he touches on subjects like identity, family and bilingualism. Steffan performs all over the UK and performs in English and in Welsh on a regular basis. Described as “Welsh Welsh” and “Indignant and very funny”.

Ers ei ymddangosiad cyntaf ar y sîn gomedi Gymraeg a Chymreig ym mis Tachwedd 2015, mae Steffan Evans wedi perfformio ar amryw lwyfannau, o nosweithiau mic agored i nosweithiau proffesiynol. Ac yntau’n Gymro diymhongar sy’n gwneud hwyl am ei ben ei hun, mae e’n cyffwrdd ar hunaniaeth, y teulu a dwyieithrwydd. Mae Steffan yn perfformio ar hyd a lled gwledydd Prydain ac yn perfformio’n gyson yn Gymraeg a Saesneg. Mae e wedi cael ei ddisgrifio fel “Cymro glân gloyw” a “dig a doniol”.