The Moon | Clwb Ifor Bach | Castle Emporium | Womanby Street


The Moon  (12pm – 9pm)

The Moon, resurrected after a crowdfunding campaign by The Creative Republic of Cardiff, is a fitting venue for celebrating independence.  Events will begin with the launch of Catrin Dafydd’s new novel ‘Gwales’, and continue with live music, rebellious poetry from Bragdy’r Beirdd and the Red Poets and comedy from Stand up For Wales.

Mae The Moon, a atgyfodwyd ar ôl ymgyrch dorfol gan The Creative Republic of Cardiff, yn lleoliad addas ar gyfer dathlu annibyniaeth. Bydd digwyddiadau’r dydd yn cychwyn gyda lansiad nofel newydd Catrin Dafydd ‘Gwales’, ac yn parhau gyda cherddoriaeth fyw, barddoniaeth gwrthryfelgar gan Bragdy’r Beirdd a’r Red Poets a chomedi gan Stand Up for Wales.

 


Clwb Ifor Bach (6pm – 12am)

Somewhere that needs no introduction.  #IndyFest will continue way into the night in this legendary venue, featuring a pick of bands that showcases the diversity and brilliance of the Welsh music scene.

Nid oes angen cyflwyniad i’r lleoliad yma. Bydd #IndyFest yn parhau yn hwyr i’r nos yn y lleoliad chwedlonol yma gyda bandiau sy’n arddangos amrywiaeth a disgleirdeb sîn gerddoriaeth Cymru.

 


Castle Emporium (12pm – 7pm)

An exhibition featuring “works of barefoot rebellion” will be displayed at SHO Gallery on the top floor of Castle Emporium. Downstairs will play host to events throughout the day, including the launch of ‘Bring the Rising Home’ – a new book by poet Mike Jenkins – and a performance of ‘Gadael Tir’ – a history of land rights and protest in Wales as well as talks, workshops, music and activities for children.

Bydd arddangosfa yn cynnwys “gwaith gwrthryfel droednoeth” yn cael ei harddangos yn Oriel SHO ar lawr uchaf y Castle Emporium. Bydd lawr stâr yn gartref i ddigwyddiadau drwy gydol y dydd, gan gynnwys lansiad ‘Bring the Rising Home’ – llyfr newydd gan y bardd Mike Jenkins – a pherfformiad ‘Gadael Tir’ – hanes hawliau tir a phrotest yng Nghymru yn ogystal â sgyrsiau, gweithdai cerddoriaeth a gweithgareddau i blant.

 


Womanby Street