There are still spaces left to volunteer at IndyFest

Roles available include stewarding and ticket sales on the day, helping run children’s activities and generally helping to make sure that the Festival is awesome! Get in touch if you would like to help by doing one of our three hour volunteer shifts.

We are also looking for help in all sorts of other ways, from additional promotion, to buskers, decorations for Womanby Street, additional children’s entertainment etc. If you would like to contribute to IndyFest in one of these ways or something we haven’t even thought of yet, please get in touch!


Mae dal gyda ni lefydd am rhagor o wirfoddolwyr yn ystod IndyFest

Rydyn ni angen pobl i stiwardio, gwirio a gwerthu tocynnau, yn ogystal â gwneud yn siŵr fod yr ŵyl yn hollol fendigedig! Cysylltwch â ni os ydych chi ar gael ar y diwrnod i wneud un o’r shifftiau tair awr.

Rydyn ni hefyd yn chwilio am rhagor o help mewn ffyrdd eraill, ar enghraifft i helpu hysbysebu’r ŵyl. Os oes gyda chi syniadau am sut gallwch chi gyfrannu at lwyddiant IndyFest, plîs cysylltwch!